Výbor pro evropské záležitosti
Usnesení

č. 210k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 22. října 2007 – 10. ledna 2008 – doprojednání (21. února 2008) 
č. 211k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 11. ledna – 14. února 2008 (21. února 2008) 
č. 212k Návrhu směrnice Rady, kterou se mění různá ustanovení směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty /kód dokumentu 14942/07, KOM(2007) 677 v konečném znění/ (21. února 2008) 
č. 213k cestě vedení výboru pro evropské záležitosti do Maďarska (21. února 2008) 
č. 214k termínu a pořadu výjezdní schůze výboru pro evropské záležitosti (21. února 2008) 
č. 215k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (21. února 2008) 
č. 216ke Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Příprava na kontrolu stavu reformy SZP /kód dokumentu 15351/07, KOM(2007) 722 v konečném znění/ (21. února 2008) 
č. 217ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropský strategický plán pro energetické technologie (Plán Set) = Směřování k budoucnosti s nízkými emisemi uhlíku /kód dokumentu 15458/07, KOM(2007) 723 v konečném znění/ (21. února 2008) 
č. 218k Návrhu směrnice Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě /kód dokumentu 14491/07, KOM(2007) 638 v konečném znění/ (21. února 2008) 
č. 219k Návrhu směrnice Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci /kód dokumentu 14490/07, KOM(2007) 637 v konečném znění/ (21. února 2008) 
č. 220k uspořádání semináře na téma „Lisabonská smlouva – Co nového by měla přinést?“ (21. února 2008) 
č. 221k cestě delegace VEZ do Turecka (21. února 2008) 
č. 222ke Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Směrem k železniční síti zaměřené na nákladní dopravu /kód dokumentu 14165/07, KOM(2007) 608 v konečném znění/ (21. února 2008) 
č. 223ke Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o vývoji na železničním trhu /kód dokumentu 14205/07, KOM(2007) 609 v konečném znění/ (21. února 2008) 
č. 224ke Sdělení Komise – Akční plán pro logistiku nákladní dopravy /kód dokumentu 14266/07, KOM(2007) 607 v konečném znění/ (21. února 2008) 
č. 225ke Sdělení Komise – Program nákladní dopravy EU: Zvýšení účinnosti, integrace a udržitelnosti nákladní dopravy v Evropě /kód dokumentu 14277/07, KOM(2007) 606 v konečném znění/ (21. února 2008) 
č. 226k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů s ohledem na emise z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel /kód dokumentu 5127/08, KOM(2007) 851 v konečném znění/ (21. února 2008) 
č. 227k cestě delegace VEZ na XXXIX. COSAC do Slovinska (12. března 2008) 
č. 228k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (12. března 2008) 
č. 229ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: 20 a 20 do roku 2020 – změna klimatu je pro Evropu příležitostí /kód dokumentu 5866/08, KOM(2008) 30 v konečném znění/ (3. dubna 2008) 

<<2345678910>>
ISP (příhlásit)