Výbor pro evropské záležitosti
Usnesení

č. 73k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 30. října – 10. prosince 2006 /doprojednání/ (30. ledna 2007) 
č. 75k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (30. ledna 2007) 
č. 77k záměru vyslat členy výboru pro evropské záležitosti do zahraničí (30. ledna 2007) 
č. 79k záměru pozvat místopředsedu vlády pro evropské záležitosti na schůzi VEZ (30. ledna 2007) 
č. 80k Evropské energetické politice – k tzv. energetickému balíčku Evropské komise (8. února 2007) 
č. 84ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Koordinace systémů přímých daní členských států na vnitřním trhu /kód dokumentu 17066/06, COM(2006) 823 final/ (23. února 2007) 
č. 93k návrhu na jmenování kandidátky na funkci soudkyně Soudního dvora Evropských společenství (2. března 2007) 
č. 99k Návrhu rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad (EUROPOL) /kód dokumentu 5055/07, KOM(2006) 817 v konečném znění (2. března 2007) 
č. 102k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 19. – 25. února 2007 (2. března 2007) 
č. 105ke Sdělení Komise – Globální Evropa: Nástroje Evropy na ochranu obchodu v měnícím se světovém hospodářství: Zelená kniha k veřejné konzultaci /kód dokumentu 16702/06, KOM(2006) 763 v konečném znění/ (5. dubna 2007) 
č. 118ke Zprávě Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rovnosti žen a mužů – 2007 /kód dokumentu 6205/07, KOM(2007) 49 v konečném znění/ (12. dubna 2007) 
č. 127k účasti delegace VEZ na Třetím společném parlamentním shromáždění o budoucnosti Evropy (17. května 2007) 
č. 129k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 191/ (24. května 2007) 
č. 135k volbě ověřovatele výboru pro evropské záležitosti (25. května 2007) 
č. 142k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 19. dubna – 20. května 2007 /doprojednání/ (19. června 2007) 
č. 143k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 21. května – 10. června 2007 (19. června 2007) 
č. 144k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (19. června 2007) 
č. 145k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládnou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období od 11. června do začátku měsíce září 2007 (19. června 2007) 
č. 146k cestě vedení výboru pro evropské záležitosti na Slovensko (15. srpna 2007) 
č. 147k cestě delegace VEZ na XXXVIII. COSAC do Portugalska (15. srpna 2007) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)