Organizační výbor
Usnesení

č. 6k návrhu časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na 2. pololetí 2006 (12. září 2006) 
č. 12k návrhu usnesení organizačního výboru k týdennímu programu Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslaneckých klubů (26. září 2006) 
č. 14k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (26. září 2006) 
č. 16k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (5. října 2006) 
č. 17k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (5. října 2006) 
č. 18k návrhu termínu a pořadu 4. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (5. října 2006) 
č. 19k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (12. října 2006) 
č. 23k návrhu termínu a pořadu 5. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (12. října 2006) 
č. 24k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (25. října 2006) 
č. 28k návrhu termínu a pořadu 6. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (25. října 2006) 
č. 29k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (2. listopadu 2006) 
č. 30k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (2. listopadu 2006) 
č. 31k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (2. listopadu 2006) 
č. 42k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (16. listopadu 2006) 
č. 45k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (16. listopadu 2006) 
č. 51k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (29. listopadu 2006) 
č. 56k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (13. prosince 2006) 
č. 59k návrhu termínu a pořadu 12. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (13. prosince 2006) 
č. 63k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (11. ledna 2007) 
č. 64k návrhu termínu a pořadu 13. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (11. ledna 2007) 

12345>>
ISP (příhlásit)