Organizační výbor
Usnesení

č. 1k volbě místopředsedů organizačního výboru (12. září 2006) 
č. 2k volbě ověřovatelů organizačního výboru (12. září 2006) 
č. 3k návrhu na schválení účasti některých osob na schůzích organizačního výboru Poslanecké sněmovny (12. září 2006) 
č. 4k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (12. září 2006) 
č. 5k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (12. září 2006) 
č. 6k návrhu časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na 2. pololetí 2006 (12. září 2006) 
č. 7k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (12. září 2006) 
č. 8k návrhu termínu a pořadu 2. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (12. září 2006) 
č. 9k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (26. září 2006) 
č. 10k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (26. září 2006) 
č. 11k návrhu režimu konání schůzí organizačního výboru (26. září 2006) 
č. 12k návrhu usnesení organizačního výboru k týdennímu programu Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslaneckých klubů (26. září 2006) 
č. 13k návrhu termínu a pořadu 5. schůze Poslanecké sněmovny (26. září 2006) 
č. 14k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (26. září 2006) 
č. 15k návrhu termínu a pořadu 3. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (26. září 2006) 
č. 16k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (5. října 2006) 
č. 17k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (5. října 2006) 
č. 18k návrhu termínu a pořadu 4. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (5. října 2006) 
č. 19k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (12. října 2006) 
č. 20k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (12. října 2006) 

12345>>
ISP (příhlásit)