Volební komise
Usnesení

č. 3k návrhu na ustavení mandátového a imunitního výboru (27. června 2006) 
č. 5k návrhu na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny (27. června 2006) 
č. 9k návrhu na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny (7. července 2006) 
č. 13k návrhu na vyhlášení lhůty na podání návrhů na předsedu a místopředsedy Poslanecké sněmovny (21. července 2006) 
č. 19k návrhu na vyhlášení lhůty na podání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny (15. srpna 2006) 
č. 21k návrhu na vyhlášení nové lhůty na podání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny (29. srpna 2006) 
č. 28k návrhu na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu (7. listopadu 2006) 
č. 33k návrhu na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (7. listopadu 2006) 
č. 36k návrhu na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby (7. listopadu 2006) 
č. 42k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (6. prosince 2006) 
č. 44k návrhu na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny (12. prosince 2006) 
č. 45k návrhu na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, pro kontrolu použit operativní techniky Policie České republiky, pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti a pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu (12. prosince 2006) 
č. 46k návrhu na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací (12. prosince 2006) 
č. 47k návrhu na volbu Veřejného ochránce práv a jeho zástupce (12. prosince 2006) 
č. 49k návrhu na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací (6. února 2007) 
č. 51k návrhu na volbu členů /3/ Dozorčí rady České konsolidační agentury (6. února 2007) 
č. 56k návrhu na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do meziparlamentní organizace (15. března 2007) 
č. 60k návrhu na volbu členů Rady České televize (3. května 2007) 
č. 62k návrhu Poslanecké sněmovně na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (7. června 2007) 
č. 67k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (19. června 2007) 

12345
ISP (příhlásit)