Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 21k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a způsobu jejího ustavení nebo volby (16. července 2002) 
č. 22k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby (16. července 2002) 
č. 23k návrhu na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací (16. července 2002) 
č. 24k návrhu na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny (18. července 2002) 
č. 25k návrhu na volbu člena ústavně právního výboru (18. července 2002) 
č. 26k návrhu na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny (18. července 2002) 
č. 27k návrhu na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny (18. července 2002) 
č. 28k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby (18. července 2002) 
č. 29k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky (18. července 2002) 
č. 30k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství (18. července 2002) 
č. 31k návrhu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny (18. července 2002) 
č. 32k návrhu na určení ověřovatelů 3. schůze Poslanecké sněmovny (6. srpna 2002) 
č. 33k návrhu na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací (6. srpna 2002) 
č. 34k návrhu na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby (7. srpna 2002) 
č. 35k návrhu na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky (7. srpna 2002) 
č. 36k návrhu na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství (7. srpna 2002) 
č. 37k návrhu na volbu předsedů zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny (7. srpna 2002) 
č. 38k žádosti vlády České republiky o vyslovení důvěry (7. srpna 2002) 
č. 39k návrhu na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2002 (8. srpna 2002) 
č. 40k návrhu na pověření orgánu Poslanecké sněmovny ke stanovení podrobností k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (8. srpna 2002) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)