Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 41k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2001 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na přikázání jednotlivých kapitol výborům k projednání (8. srpna 2002) 
č. 42k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech (8. srpna 2002) 
č. 43k vládnímu návrhu, kterým se Parlamentu České republiky předkládá Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 184 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 192 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství přijaté na 89. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2001 /sněmovní tisk 1/ - prvé čtení (8. srpna 2002) 
č. 44k návrhu na změnu ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (8. srpna 2002) 
č. 45k návrhu na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací (8. srpna 2002) 
č. 46k návrhu na určení ověřovatelů 4. schůze Poslanecké sněmovny (23. srpna 2002) 
č. 47k vyhlášení stavu legislativní nouze (23. srpna 2002) 
č. 48k Informaci předsedy vlády k povodňové situaci (23. srpna 2002) 
č. 49k posouzení podmínek pro projednání sněmovních tisků 22, 23, 24 a 25 ve zkráceném jednání (23. srpna 2002) 
č. 50k vládnímu návrhu zákona o stanovení některých lhůt pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 /sněmovní tisk 22/ - zkrácené jednání (23. srpna 2002) 
č. 51k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 24/ - zkrácené jednání (23. srpna 2002) 
č. 52k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 23/ - zkrácené jednání (23. srpna 2002) 
č. 53k vládnímu návrhu zákona, kterým se stanoví termín pro předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 25/ - zkrácené jednání (23. srpna 2002) 
č. 54k návrhu na určení ověřovatelů 5. schůze Poslanecké sněmovny (12. září 2002) 
č. 55k vyhlášenému stavu legislativní nouze (12. září 2002) 
č. 56k posouzení podmínek pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ ve zkráceném jednání (12. září 2002) 
č. 57k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - zkrácené jednání (12. září 2002) 
č. 58k posouzení podmínek pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 40/ ve zkráceném jednání (12. září 2002) 
č. 59k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 40/ - zkrácené jednání (12. září 2002) 
č. 60k posouzení podmínek pro projednání vládního návrhu zákona o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 41/ ve zkráceném jednání (12. září 2002) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)