Zahraniční výbor
Usnesení

č. 21k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do Nepálu, Bhútánu (21. března 2014) 
č. 22k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení (Hongkong, 4. 3. 2013) /sněmovní tisk 102/ (15. dubna 2014) 
č. 23k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Hongkong, 4. 3. 2013) /sněmovní tisk 103/ (15. dubna 2014) 
č. 24k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob (Hongkong, 4. 3. 2013) /sněmovní tisk 104/ (15. dubna 2014) 
č. 25k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu, podepsaný v Uherském Hradišti dne 29. října 2012 /sněmovní tisk 110/ (15. dubna 2014) 
č. 26k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /sněmovní tisk 109/ (15. dubna 2014) 
č. 27k vládnímu návrhu, kterým se předkládajíParlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013 /sněmovní tisk 121/ (15. dubna 2014) 
č. 28k vládnímu návrhu, kterým se předkládáParlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, sjednaná v Basileji dne 22. března 1989, a změny přílohy IX této úmluvy, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013/sněmovní tisk 122/ (15. dubna 2014) 
č. 29k vládnímu návrhu, kterým se předkládáParlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé /sněmovní tisk 132/ (15. dubna 2014) 
č. 30k vládnímu návrhu, kterým se předkládáParlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé/sněmovní tisk 133/ (15. dubna 2014) 
č. 31k vládnímu návrhu, kterým se předkládáParlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, podepsaná v Praze dne 28. listopadu 2013/sněmovní tisk 134/ (15. dubna 2014) 
č. 32k vládnímu návrhu, kterým se předkládáParlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013/sněmovní tisk 101/ (15. dubna 2014) 
č. 33k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a který byl podepsán v Singapuru dne 26. června 2013 /sněmovní tisk 111/ (15. dubna 2014) 
č. 34k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a který byl podepsán v Kyjevě dne 21. října 2013 /sněmovní tisk 112/ (15. dubna 2014) 
č. 35k volbě členů a předsedy podvýboru zahraničního výboru pro vnější ekonomické vztahy (15. dubna 2014) 
č. 36k volbě členů a předsedy podvýboru zahraničního výboru pro styky s krajany (15. dubna 2014) 
č. 37k volbě členů a předsedy podvýboru zahraničního výboru pro rozvojovou spolupráci (15. dubna 2014) 
č. 38k rozšíření plánu zahraničních aktivit zahraničního výboru na rok 2014 (15. dubna 2014) 
č. 39k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace /sněmovní tisk 137/ (21. května 2014) 
č. 40k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol z roku 1997 k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří zlodí a k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o zamezení znečištění moří z lodí, přijatá Mezinárodní námořní organizací dne 2. listopadu 1973/sněmovní tisk 168/ (21. května 2014) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)