Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Semináře

Územní samospráva a povinné zveřejňování smluv (9. dubna 2014) 
Vízová politika a její vliv na cestovní ruch (29. května 2014) 
Připravované změny zákona o zadávání veřejných zakázek (16. dubna 2015) 
Připravované změny zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, sněmovní tisk 655 (16. února 2016) 
Představení vládních návrhů zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, sněmovní tisky 763 a 764 (21. června 2016) 
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, sněmovní tisk 927 (26. ledna 2017) 
Konkurence schopnost České republiky v cestovním ruchu (25. ledna 2017) ISP (příhlásit)