Ústavně právní výbor
Semináře

Kvalitní státní správa, cesta k řádné správě věcí veřejných. (23. ledna 2014) 
Vzdělávání a odměňování ve státní službě (27. února 2014) 
Korupce, fenomén naší společnosti (4. března 2014) 
Zákon o Registru smluv (11. března 2014) 
Zvýšení efektivity soudnictví - alternativní řešení sporů v České republice (10. dubna 2014) 
Boj proti lichvě, společná schůze - seminář s RV (17. dubna 2014) 
Princip teritoriality v exekučním řízení (17. dubna 2014) 
Trestní odpovědnost zastupitelů a radních (19. května 2014) 
Odpovědnost znalců (3. června 2014) 
Alternativní programy oddlužení (19. června 2014) 
Novela zákona o státní službě (1. července 2014) 
Insolvenční praxe: věřitelé a dlužníci (13. listopadu 2014) 
Zákon o státním zastupitelství (14. listopadu 2014) 
Problémy při vyšetřování podezřelých úmrtí (15. ledna 2015) 
Sociální práva a lidská důstojnost (26. února 2015) 
Úvahy a náměty ke změnám Ústavy České republiky (9. března 2015) 
Distanční volby v České republice (5. března 2015) 
Nabídka na spolupráci při odborném posouzení dopadů regulace (RIA) pro obě komory Parlamentu České republiky (21. dubna 2015) 
Vyhodnocení zákona o obětech trestných činů a představení návrhu novely zákona (2. června 2015) 
Povinnosti státních orgánů při implementaci Evropské úmluvy o lidských právech na vnitrostátní úrovni (22. června 2015) 

12
ISP (příhlásit)