Ústavně právní výbor
Semináře

Registr smluv a otevřená data v praxi. Zkušenosti a očekávání uživatelů registru smluv v ČR a na Slovensku (13. října 2015) 
Insolvence – zmar nebo nová šance? (12. listopadu 2015) 
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích /sněmovní tisk 569/ a Vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony /sněmovní tisk 568/ (13. ledna 2016) 
Bagatelní kriminalita neexistuje (22. února 2016) 
Věková hranice trestní odpovědnosti ve světle posledních událostí (29. března 2016) 
Centrální zadávání - Evropská dobrá praxe a česká zkušenost (29. dubna 2016) 
Desátý rok zákona na ochranu před domácím násilím – proč i dnes jsou některé těžké případy domácího násilí podceňovány a méně závažné přeceňovány (6. června 2016) 
Nový trestní řád očima odborné veřejnosti (10. června 2016) 
Transpozice evropské spotřebitelské legislativy a její vymahatelnost (21. září 2016) 
Novela insolvenčního zákona (20. září 2016) 
Jak dál u oddlužení? (23. září 2016) 
Nebezpečné pronásledování - je strach z pachatele měřítkem nebezpečnosti stalkingu? Jak zlepšit pomoc obětem stalkingu? (17. října 2016) 
Co potřebují oběti trestného činu znásilnění? (20. února 2017) 
Aktuální otázky exekučního práva ve světle posledních legislativních změn a v komparaci s novou slovenskou právní úpravou (10. března 2017) 
Úprava péče, styku a výživy podle nového občanského zákoníku v praxi (3. května 2017) 
Postavení státního zástupce v trestním řízení (2. června 2017) 
Právní problematika hromadných žalob (16. června 2017) 
Milost prezidenta republiky (22. června 2017) 

12
ISP (příhlásit)