Hospodářský výbor
Podvýbor pro podnikatelské prostředí
Dokumenty

Pozvánky na schůze

Seminář Franchising a jeho potenciál pro českou ekonomiku (11. října 2011)
č. 14 (7. března 2013)

Zápisy z jednání

č. 3 (16. prosince 2010)
č. 1 (6. října 2010)

Usnesení

č. 6ke konkurenceschopnosti ČR (24. května 2011)
č. 3k jednání podvýboru (6. října 2010)
č. 2k návrhu na volbu ověřovatelů podvýboru (6. října 2010)
č. 1k návrhu na volbu místopředsedy podvýboru (6. října 2010)
č. 5k problematice osob samostatně výdělečně činných (9. prosince 2010)ISP (příhlásit)