Ústavně právní výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 15 (16. a 17. května 2007)
č. 28 (16. a 17. ledna 2008)

Zápisy z jednání

č. 27 (6. prosince 2007)
č. 18 (12. června 2007)

Usnesení

č. 71Návrh poslanců Miloslava Kaly, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Zdeňka Jičínského, Cyrila Zapletala a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tisk 171) (15. listopadu 2007)
č. 57Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 186) (26. září 2007)
č. 58Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008, kapitola 358 – Ústavní soud ČR (14. listopadu 2007)
č. 45k přijetí delegace ústavně právního výboru Lucemburska (23. května 2007)
č. 131k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství (tisk 407) (14. ledna 2009)ISP (příhlásit)