Ústavně právní výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 15 (16. a 17. května 2007)
č. 28 (16. a 17. ledna 2008)

Zápisy z jednání

č. 20 (15. srpna 2007)
č. 13 (4. dubna 2007)

Usnesení

č. 71Návrh poslanců Miloslava Kaly, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Zdeňka Jičínského, Cyrila Zapletala a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tisk 171) (15. listopadu 2007)
č. 45k přijetí delegace ústavně právního výboru Lucemburska (23. května 2007)
č. 131k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství (tisk 407) (14. ledna 2009)
č. 63Záměry zahraničních pracovních cest ústavně právního výboru v roce 2008 – zmocnění předsedy (14. listopadu 2007)
č. 130Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů (tisk 574) (14. ledna 2009)ISP (příhlásit)