Organizační výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 34 (4. října 2007)
č. 41 (5. prosince 2007)

Usnesení

č. 127k návrhu termínu a pořadu 26. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (17. května 2007)
č. 114k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (3. května 2007)
č. 118k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (10. května 2007)
č. 88k návrhu termínu a pořadu 18. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (1. března 2007)
č. 87k návrhu pro předsedu Poslanecké sněmovny stanovit termín a návrh pořadu 13. schůze Poslanecké sněmovny (1. března 2007)ISP (příhlásit)