Kontrolní výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 9 (11. a 12. dubna 2007)
č. 14 (14. srpna 2007)

Zápisy z jednání

č. 10 (24. dubna 2007)
č. 32 (10. září 2008)

Usnesení

č. 162ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/03 – Finanční prostředky určené na pořízení dálnice D8 (15. listopadu 2007)
č. 86ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/07 – Prostředky státního rozpočtu poskytované na veřejnou osobní dopravu (11. dubna 2007)
č. 64k Hospodaření správců kapitol s rezervními fondy (přerušeno na 4. schůzi kontrolního výboru) (21. února 2007)
č. 63k Realizaci akce k zajištění rušení nedovolené mobilní komunikace vězněných osob dle usnesení vlády č. 1401 ze dne 6. prosince 2006 (21. února 2007)
č. 50k volbě člena podvýboru kontrolního výboru pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě (10. ledna 2007)

Semináře

Integrovaný informační systém Státní pokladny (12. listopadu 2009)
Zásadní novela zákona o správě daní a poplatků nebo nový zákon (daňový řád) (15. ledna 2008)ISP (příhlásit)