Volební komise
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 14 (12. prosince 2006)
č. 1 (27. června 2006)

Zápisy z jednání

č. 1 (27. června 2006)
č. 6 (28. července 2006)

Usnesení

č. 42k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (6. prosince 2006)
č. 45k návrhu na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, pro kontrolu použit operativní techniky Policie České republiky, pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti a pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu (12. prosince 2006)
č. 19k návrhu na vyhlášení lhůty na podání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny (15. srpna 2006)
č. 13k návrhu na vyhlášení lhůty na podání návrhů na předsedu a místopředsedy Poslanecké sněmovny (21. července 2006)
č. 51k návrhu na volbu členů /3/ Dozorčí rady České konsolidační agentury (6. února 2007)ISP (příhlásit)