Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Podvýbor pro hospodaření se surovinami a odpady
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 15
č. 6

Zápisy z jednání

č. 20
č. 19

Usnesení

č. 11
č. 15k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce. (z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost, zele)
č. 8k v.r. Ing. Jan Š k o p í k v.r. zpravodaj ověřovatel (z ropy nebo hořlavého zemního plynu, které získá při provádění ložiskového průzkumu ve stanoveném p)
č. 3
č. 2ISP (příhlásit)