Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Podvýbor pro hospodaření se surovinami a odpady
Usnesení č. 8 (z ropy nebo hořlavého zemního plynu, které získá při provádění ložiskového průzkumu ve stanoveném p)
ISP (příhlásit)