Hospodářský výbor
Kontakty

Ing. Josef Vácha - tajemník hospodářského výboru
tel. 257 173 281, 285
e-mail: vacha@psp.cz

Dana Chromcováasistentka hospodářského výboru
(+ podvýbor pro podnikatelské prostředí)
tel. 257 173 281
e-mail: chromcova@psp.cz

Dana Vosátková - asistentka hospodářského výboru
(+ podvýbor pro energetiku)
tel. 257 173 285
e-mail: vosatkovad@psp.cz

Ing. Kateřina Tarant - konzultantka hospodářského výboru
(+ podvýbor pro dopravu, podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
a podvýbor pro elektronické komunikace a ICT průmysl)
tel. 257 173 286
e-mail: tarantk@psp.cz

Fax: 257 534 416

Společný e-mail: hv@psp.cz
ISP (příhlásit)