Stálá komise pro rovné příležitosti

Přijetí delegace členek sdružení P.S.D.Č. Hraničné Petrovice v PSP ČR (9. 3. 2010)
Setkání se uskutečnilo v pátek 26. února 2010 v místnosti Informačního centra. Kromě předsedkyně komise, paní Soni Markové, se přijetí zúčastnil rovněž pan místopředseda výboru pro evropské záležitosti Petr Krill.

V rámci krátkého přijetí členky P.S.D.Č. ("pustíme se do čehokoli") představily činnost svého sdružení a rovněž obec Hraničné Petrovice, odkud pochází. Kromě organizace společenského a kulturního života v obci vyrábí rovněž krásné šperky z korálků, věnují se umělecké výzdobě, pletení z papíru atd.
Jako další program shlédly účastnice krátký film o činnosti Poslanecké sněmovny, navštívily galerii hostů, kde sledovaly část jednání pléna a odpoledne absolvovaly plánovanou návštěvu Senátu.

Setkání s členkami PSDČ Setkání s členkami PSDČ Setkání s členkami PSDČ
ISP (příhlásit)