ČSSDPoslanecký klub České strany sociálně demokratické vznikl v 8. období 27. října 2017.

V současné době má 14 členů, z toho 2 ženy.
Předsedou klubu je Jan Chvojka.

 

Historie poslaneckého klubu ČSSD navazuje na dějiny České sociální demokracie, která byla obnovena krátce po listopadové revoluci v roce 1989. Hned v listopadových dnech byl ustaven přípravný výbor obnovy sociální demokracie, který řídil stranu až do řádného XXIV. sjezdu v březnu 1990. Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Zakládá svou politiku na humanitně-demokratickém úsilí o to, aby všichni lidé bez rozdílu mohli nalézt svou lidskou důstojnost ve svobodě. V roce 1991 se ve Federálním shromáždění přihlásilo 13 poslanců k poslaneckému klubu Sociálně demokratické orientace. Po volbách v roce 1992 zastupovalo  ČSSD 16 poslanců ve FS a stejný počet v ČNR. Po rozdělení ČSFR, vzniku samostatné České republiky a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se do konce volebního období v roce 1996 poslanecký klub ČSSD se svými 27 členy stal třetím největším v Poslanecké sněmovně. Ve volbách v roce 1996 získala ČSSD 61 mandátů a její poslanecký klub byl až do roku 2017 vždy jednou ze dvou nejsilnějších parlamentních frakcí.
V říjnových volbách 2017 ČSSD volilo 368 347 občanů, což celkově znamenalo 7,27 % hlasů a zisk 15 mandátů.

Předsedy poslaneckého klubu ČSSD v Poslanecké sněmovně byli:
Karel Hrdý (od 12. 1. 1993 do 9. 7. 1994)
Zdeněk Trojan (od 9. 7.1994 do 18. 1. 1995)
Stanislav Gross (od 18. 1. 1995 do 4. 4. 2000)
Zdeněk Škromach (od 4. 4. 2000 do 22. 5. 2001)
Bohuslav Sobotka (od 22. 5. 2001 do 18. 7. 2002 a od 1. 1. 2009 do 6. 12. 2011)
Milan Urban (od 18. 7. 2002 do 18. 3. 2003)
Petr Ibl (od 18. 3. 2003 do 18. 1. 2005)
Michal Kraus (od 7. 2. 2005 do 24. 1. 2006)
Michal Hašek (od 31. 1. 2006 do 31. 12. 2008)
Jeroným Tejc (od 6. 12. 2011 do 28. 8. 2013 a od 29. 10. 2013 do 19. 11. 2013)
Roman Sklenák (od 19. 11. 2013 do 26. 10. 2017)
Jan Chvojka (od 27. 10. 2017)

Sídlem klubu jsou prostory v paláci Smiřických, který patří do komplexu budov Poslanecké sněmovny na Malostranském náměstí.

Zasedací místnost klubu ČSSD

Místa ve Sněmovně

Zasedací pořádek


ISP (příhlásit)