Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Informace ze zasedání COSAC (2. 11. 2010)
Ve dnech 25. a 26. října t. r. se delegace výboru pro evropské záležitosti, vedená předsedou J. Bauerem, dále ve složení mpř. J. Lobkowicz, mpř. F. Novosad a člen výboru J. Šenfeld, zúčastnila vBruselu XLIV. zasedání COSAC (více uvnitř).

Během prvního jednacího dne konference vystoupil předseda belgické vlády p. Yves Leterme, který účastníky informoval o prozatímním průběhu belgického předsednictví a o cílech plánovaných pro jeho zbývající část. Dále jako hosté vystoupili prof. Dr. Bernard Mazijn, Ghent University, k tématu udržitelného rozvoje v rámci strategie Evropa 2020 a poté prof. Dr. Jan Wouters, Catholic University of Leuven, k problematice parlamentní kontroly Společné bezpečnostní a obranné politiky. Konference mj. pokračovala i v diskusi o budoucí roli COSACu po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost.

Druhý jednací den byl vyhrazen debatě zástupců národních parlamentů a Evropského parlamentu s předsedou Evropské komise p. José Manuelem Barrosem a poté s předsedou Evropské rady p. Hermanem Van Rompuyem. Na závěr zasedání byly přijaty závěry a příspěvek, jejichž originální znění je k dispozici zde. (dokument PDF, 72 KB)
Informace ze zasedání COSAC (2. 11. 2010)
Informace ze zasedání COSAC (2. 11. 2010)ISP (příhlásit)