Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Setkání s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR (29. 10. 2010)
4. listopadu od 9.30 hod. ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce Senátu PČR

Projednávaná témata:

Parlamentní rozměr projednávání mezinárodních smluv EU
Budoucnost kohezní politiky po r. 2013
Reforma penzijních systémů ve 21. století - role členských států a EU
Informace o dalších aktuálních tématech z hlediska Evropského parlamentu a Parlamentu ČR

ISP (příhlásit)