Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Informace z cesty delegace VEZ (17. 3. 2010)
Ve dnech 1. – 6. března 2010 delegace VEZ pod vedením mpř. P. Krilla, dále ve složení posl. A. Rádl, posl. J. Šenfeld a posl. P. Vanoušek, navštívila Litevskou a Estonskou republiku.

Hlavními cíli bilaterální návštěvy bylo především navázat a prohloubit osobní vztahy s představiteli partnerských výborů parlamentů obou zemí, dále uskutečnit jednání s jinými, odborně zaměřenými parlamentními výbory a v neposlední řadě rovněž s představiteli exekutivy.

V čele zástupců výboru pro evropské záležitosti litevského Seimu, kteří českou delegaci přijímali, stál předseda výboru p. Česlovas Vytautas Stankevičius, který je zároveň místopředsedou Seimu. Vzájemné rozhovory se mimo obecných pravidel fungování a naplňování kompetencí obou výborů týkaly rovněž průběhu českého předsednictví v Radě EU, příprav litevských partnerů na jejich předsednictví, které se uskuteční v roce 2013, a v neposlední řadě rovněž tématu zabezpečování energetické bezpečnosti a soběstačnosti obou zemí a problematika dalšího rozvoje jaderné energetiky. Posledně uvedené téma tvořilo hlavní náplň jednání české delegace rovněž se členy Hospodářského výboru Seimu a poté i s představiteli Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí Litevské republiky. Koncepci státní správy a místní samosprávy a podporu regionálního rozvoje projednávala česká delegace se zástupci Výboru pro veřejnou a místní správu Seimu. Dále se delegace ve Vilniusu setkala s ministrem školství a vědy, p. G. Steponavičiusem, který ve svém vystoupení delegaci detailně představil koncepci reformy litevského vysokého školství, která je v současné době realizována.

V estonském Tallinnu byla česká delegace přijata zástupci partnerského výboru pod vedením jeho předsedy p. Marko Mihkelsona. Strany si vyměnily zkušenosti s projednáváním a zvládáním rozsáhlé agendy, která náleží evropským výborům. Estonští partneři potvrdili, že jejich prioritním cílem je v současné době dosažení vstupu do eurozóny, přičemž tato záležitost má politickou podporu napříč politickým spektrem. Delegace se dále setkala se zástupci Hospodářského výboru estonského Riigikogu, s nimiž byla opět projednávána problematika energetické bezpečnosti. Obě strany se shodly na důležitosti podpory energetické nezávislosti EU. Uvedenou problematiku delegace diskutovala rovněž se zástupcem estonského ministerstva zahraničních věcí, p. Tonisem Nirkem, a mimo ni se zajímala rovněž o Pobaltskou strategii, o pozici Estonska k rozšiřování EU a rovněž k projektu Východního partnerství. Delegace VEZ se dále setkala se zástupkyní Úřadu vlády Estonské republiky, paní Maris Lauk, která poslance seznámila se způsobem projednávání evropské legislativy na vládní úrovni.

ISP (příhlásit)