Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Zasedání V-4 v Prachaticích (8. 4. 2013)
Ve dnech 10. - 12. dubna se v Prachaticích uskuteční pravidelné setkání výborů pro evropské záležitosti zemí V 4.

Pravidelné setkání delegací výborů pro evropské záležitosti parlamentů zemí Visegrádské čtyřky se ve dnech 10.- 12. dubna 2013 uskuteční v Prachaticích. Jednání zástupců Polska, Maďarska, Slovenska a ČR se v tomto formátu koná pravidelně vždy zhruba 1x za půl roku, přičemž jednotlivé země se střídají v hostitelské roli. Od podepsání přístupové smlouvy Chorvatska do EU se země V4 dohodly, že tuto již brzy novou členskou zemi budou k jednání zvát rovněž, a to vzhledem k vzájemné "sounáležitosti" a blízkým vztahům mezi zúčastněnými zeměmi a jejich občany.

Cílem těchto jednání je vzájemná otevřená diskuse o aktuálních evropských tématech a hledání společných pozic k nim, přičemž konkrétně v Prachaticích se bude jednat o problematice demokratické legitimity v evropském rozhodovacím procesu a o roli národních parlamentů členských zemí EU v něm. K tomuto tématu vystoupí státní tajemník pro evropské záležitosti Úřadu vlády Vojtěch Belling.

Druhým hlavním tématem je energetická politika a bezpečnost v kontextu zemí V4. K tomuto tématu před poslanci pěti zúčastněných zemí vystoupí ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. V návaznosti na jeho vystoupení si pak účastníci prachatické schůzky prohlédnou zařízení temelínské jaderné elektrárny.

Visegrádská čtyřka (V4) je neoficiálním označením čtyř postkomunistických zemí ve střední Evropě – České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Původně se skupina těchto zemí nazývala Visegrádská trojka, čtyřka je až důsledkem rozdělení Česko-slovenské federativní republiky v roce 1993. Seskupení získalo svůj název během setkání prezidenta ČSFR Václava Havla, premiéra Maďarska Józsefa Antalla a prezidenta Polska Lecha Wałęsy pořádaného v severomaďarském městě Visegrád 15. února 1991.

Na tomto setkání politikové podepsali deklaraci blízké spolupráce tří (čtyř) středoevropských zemí na jejich cestě k evropské integraci. Po zhroucení komunistického režimu byla kooperace mezi zeměmi důležitá pro jejich přechod od totalitárního systému ke svobodné, pluralitní a demokratické společnosti.

Po přijetí zemí skupiny V4 do Evropské unie v roce 2004 výrazně vzrostly zahraničně-politické aktivity Visegrádské čtyřky a skupina se zaměřila na prosazování spolupráce a stability v širším regionu Střední Evropy. Spolupráce s Rakouskem a Slovinskem probíhá v rámci takzvaného Regionálního partnerství, s dalšími zeměmi střední a východní Evropy skupina spolupracuje v rámci takzvaného programu V4+.

ISP (příhlásit)