Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Zpráva ze zasedání COSACu (3. 12. 2008)
Ve dnech 2. – 4. listopadu t. r. se čtyřčlenná delegace výboru pro evropské záležitosti, ve složení mpř. J. Bauer, mpř. P. Krill, mpř. S. Marková a posl. R. Kufa, zúčastnila XL. zasedání COSAC v Paříži.

Mezi hlavní body programu patřilo např. vystoupení předsedy vlády Francie p. Francois Fillona k francouzskému předsednictví EU obecně; dále informace od dřívějšího výkonného ředitele Mezinárodní agentury pro energetiku, p. Claude Mandila, k tématu „Energetická bezpečnost a Evropská unie“; a v neposlední řadě rovněž projev státního tajemníka pro záležitosti EU p. Jean-Pierre Jouyeta, tentokrát k problematice přibližování Evropy k jejím občanům a roli parlamentů v ní. Diskutována byla rovněž otázka asociace národních parlamentů k prostoru svobody, bezpečnosti a práva, zejména s přihlédnutím k aktivitám Europolu a Eurojustu. Toto téma svými projevy uvedli ředitel Europolu, p. Max-Peter Ratzel, předseda Kolegia Eurojustu p. José Luis Lopez da Mota a místopředseda Evropské komise, p. Jacques Barrot.

Na závěr zasedání COSAC vystoupil za VEZ mpř. Jan Bauer, kterého posléze doplnil předseda výboru pro záležitosti EU Senátu p. Luděk Sefzig, a ve svých projevech pozvali účastníky konference na příští, tj. XLI. zasedání COSAC do Prahy, které se uskuteční ve dnech 10. – 12. května 2009.

Další výstupy:

Lenka Mozgová, VEZISP (příhlásit)