Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Informace z přijetí delegace členů Výboru pro evropské záležitosti francouzského Národního shromáždění (18. 11. 2008)
Setkání členů dvou evropských výborů bylo příležitostí k hlubší výměně názorů na současná témata francouzského předsednictví a na projekty českého předsednictví Evropské unie. Fotografie uvnitř.

Složení delegace Výboru pro evropské záležitosti Národního shromáždění Francie:

Pierre LEQUILLER (UMP), poslanec za Yvelines, předseda výboru
Daniel GARRIGUE (UMP), poslanec za Dordogne, místopředseda výboru
Jerôme LAMBERT (SRC), poslanec za Charente, člen výboru
Robert LECOU (UMP), poslanec za Hérault, člen výboru
Lionel LUCA (UMP), poslanec za Alpes-Maritimes, člen výboru
Odile SAUGUES (SRC), poslankyně za Puy-de-Dôme, členka výboru

Za VEZ vedl jednání místopředseda Petr KRILL (ODS), dále byly přítomny místopředsedkyně Soňa MARKOVÁ (KSČM) a poslankyně Kateřina JACQUES (SZ), místopředseda Jan BAUER (ODS) a poslanci Petr BRATSKÝ (ODS), Jozef KOCHAN (ODS) a Josef ŠENFELD (KSČM).

Setkání uvedl př. P. Lequiller, který se podělil o hlavní dojmy z průběhu francouzského předsednictví (FR PRES). Kromě předem plánovaných priorit musí FR PRES řešit také nečekanou agendu jako např. irské „ne“, konflikt Gruzie – Rusko nebo finanční krizi. Zdůraznil, že francouzská strana od českého předsednictví (CZ PRES) hodně očekává a má v něj důvěru. Také uvedl, že v době přebírání předsednictví by ČR měla vyslat pozitivní signál v podobě ratifikace Lisabonské smlouvy (LS). Přijetí LS by pomohlo lépe reagovat na nenadálé situace, neboť vedle systému rotujících předsednictví by existoval i stálý představitel EU.

Posl. L. Luca se dotázal zástupců ODS a KSČM na jejich postoj k ratifikaci LS.

Mpř. P. Krill popsal aktuální situaci ohledně LS a dodal, že pokud Ústavní soud rozhodne „v rozumném čase“ a pokud neshledá rozpor s Ústavou ČR, dovede si představit rychlou ratifikaci ve Sněmovně.

Mpř. S. Marková uvedla, že KSČM uznává nutnost integrace ČR do evropských struktur, ale při vstupu ČR do EU nebyli zástupci této strany spokojeni s vyjednanými přístupovými podmínkami, proto vstup nepodporovali. Ohledně LS zastává KSČM stanovisko v souladu s levicovými stranami zastoupenými v Evropském parlamentu, jsou tedy proti LS a jejímu přijetí.

Posl. K. Jacques uvedla, že SZ se definuje jako proevropská strana, která aktivně podporuje ratifikaci LS a integraci v EU.

Mpř. P. Krill tlumočil stanovisko ČSSD, jejíž zástupce na přijetí nebyl přítomen. Také tato strana většinově podporuje LS a její přijetí.

Mpř. J. Bauer zdůraznil, že to byl právě zástupce ODS, kdo podepsal přístupovou smlouvu k EU a rovněž LS. Dále popsal situaci ohledně LS v poslaneckém klubu ODS a připomněl usnesení kongresu ODS, které zakazuje předávání národních kompetencí na evropskou úroveň. On sám však vnímá EU jako místo pro mír, jednotu a zachování dobré hospodářské spolupráce. Proto bude hlasovat pro přijetí LS.

Posl. P. Bratský přiblížil názor pražských voličů ODS na LS. Pokud Ústavní soud neshledá LS v rozporu s Ústavou ČR vysloví své „lehké konzervativní ano“.

Posl. J. Kochan připomněl pozitivní prvek, který přináší LS - posílení úlohy národních parlamentů. Dále řekl, že přes všechny nedostatky LS jí při ratifikaci v Poslanecké sněmovně Parlamentu podpoří.

Posl. J. Lambert připomněl, že pro docílení úspěšného předsednictví je třeba soudržnosti všech zúčastněných. Dále uvedl, že on sám pro LS nehlasoval.

Při následném obědě hovořili poslanci a poslankyně o volném trhu pracovních sil, jak vstup ČR do EU změnil české zemědělství (posl. J. Šenfeld), zvyšujícím se věku odchodu do důchodu (ve Francii se uvažuje o hranici 70 let), energetických zdrojích a přijetí jednotné měny euro.


Obrazová dokumentace

Zapsala Kristýna Kusáková (VEZ), fotografoval Roman Žamboch (tiskový odbor)ISP (příhlásit)