Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Zasedání Středomořské unie - EMPA (1. 10. 2012)
Ve dnech 11. - 12. října se mpř. F. Novosad zúčastnil v Římě zasedání výboru pro zlepšování kvality života, pro podporu styků mezi občanskými společnostmi a pro kulturu Parlamentního shromáždění EU - Středomoří - další informace uvnitř.

     Mpř. výboru pro evropské záležitosti František Novosad se ve dnech 11. – 12. října 2012 zúčastnil v Římě zasedání výboru pro zlepšování kvality života, podporu styků mezi občanskými společnostmi a pro kulturu Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří (PA UfM), kterému od jara letošního roku nově předsedá Gennaro Malgieri z italské Poslanecké sněmovny (IT PS). Zasedání zahájil předseda této komory Gianfranco Fini (GF), který sdělil, že IT PS má na co navázat, neboť zasedání tohoto výboru pořádala již v letech 2004 a 2008 a v r. 2011 předsedala prvnímu plenárnímu zasedání PA UfM po tzv. Arabském jaru. To dokládá skutečnost, že euro-středomořské aktivity jsou na straně IT PS řazeny mezi nejdůležitější meziparlamentní akce a vztahy. GF podtrhl význam podpory intelektuálních a kulturních kontaktů mezi zeměmi Středomořského regionu a také důležitost podpory zvyšování jazykové vybavenosti obyvatel regionu. Sdělil, že je třeba budovat a posilovat tzv. mediteránní identitu a podpořil by vznik tzv. Euro-středomořské listiny práv, která by mohla dobře sloužit jako základ pro mírové soužití všech.

     V průběhu zasedání bylo mezi jeho účastníky diskutováno množství dosavadních praktických zkušeností a z nich vyplývajících potenciálních návrhů do budoucna, které by usnadnily komunikaci, vzájemné porozumění a tím i spolužití v regionu. Své zkušenosti se zabezpečováním výměny informací o aktuálním dění v zemích regionu představil Samir Al Qaryouti, novinář, který mj. pracuje pro stanice Al Jazeera, BBC News a France 24. Velmi by podporoval obnovení televizního kanálu RAI International, který by zabezpečil kontinuální vysílání zpráv o evropském dění v arabském jazyce. Režisér oceněného dokumentárního filmu “Tahrir Liberation Square” Stefano Savona promítl stěžejní pasáž svého dokumentu a následně komentoval osobní zkušenosti ze zachycených revolučních událostí v Egyptě. Potvrdil, že budování komunikačních kanálů mezi různými kulturami středomořského regionu je naprosto stěžejní. Místopředsedkyně výboru a zároveň zástupkyně Evropského parlamentu Malika Benarab-Attou konstatovala, že je třeba, aby politici uznali mimořádný význam a přínos kultury pro růst společnosti. Jsou to tak především veřejnoprávní televize, které by měly podporovat a v dostatečné míře zabezpečovat výměnu informací o dění v zemích regionu, o jejich kulturních a společenských hodnotách. Dále, na základě příkladu digitalizace evropských knihoven prostřednictvím nástroje Europeana, navrhla, že velký přínos by mohlo mít vytvoření jakési odnože “Europeana mediterranea”, díky čemuž by mohla být digitalizována a následně tedy významně zpřístupněna literatura, včetně učebnic, vztahující se ke středomořského regionu. Předseda výboru Gennaro Malgieri poděkoval za všechny přednesené náměty a přislíbil, že podnikne jednání s představiteli institucí, které by k jejich realizaci mohly přispět. Zároveň však poukázal na současné ekonomické obtíže, kterým evropské země čelí, a které tak mohou realizaci zamýšlených projektů zásadním způsobem limitovat.

ISP (příhlásit)