Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Setkání s ministryní pro evropské otázky Bulharské republiky paní Gerganou Grančarovou (20. 5. 2008)
Informace ze schůzky

Dne 13. května 2008 se na půdě výboru pro evropské záležitosti pod vedením místopředsedy výboru Petra Krilla setkali poslankyně Soňa Marková, poslanec Josef Šenfeld a poslanec Kosta Dimitrov s ministryní pro evropské otázky Bulharské republiky paní Gerganou Grančarovou.

Stěžejním tématem jejich rozhovorů byla ratifikace Lisabonské smlouvy, kdy mpř. P. Krill zejména vysvětlil aktuální situaci v ČR, související s podáním podnětu ze strany Senátu Ústavnímu soudu, jehož cílem je přezkoumání souladu Lisabonské smlouvy s Ústavou ČR. V této souvislosti přítomní poslanci rovněž vyjádřili názory a stanoviska k Lisabonské smlouvě, zaujímaná politickými stranami, které reprezentují.

Následná diskuse se týkala obsahu Lisabonské smlouvy a přínosů a dopadů, které zejména pro národní parlamenty přinese. V závěru přijetí se ministryně G. Grančarová zajímala ještě o informace o nadcházejícím předsednictví ČR v Radě EU a souvisejících přípravách zejména v parlamentní rovině.


Lenka Mozgová, tajemnice VEZISP (příhlásit)