Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Zpráva ze zasedání COSACu (9. 5. 2008)


Ve dnech 6. – 8. května 2008 se delegace výboru pro evropské záležitosti PS PČR ve složení mpř. Petr Krill, posl. Jozef Kochan, posl. Josef Šenfeld a posl. Pavel Vanoušek zúčastnila XXXIX. zasedání COSAC, konaného ve Slovinsku ve městě Brdo pri Kranju.

Do obsahu uskutečněných jednání patřila např. diskuse s předsedou vlády Slovinska p. Janezem Janšou na téma „Slovinské předsednictví a budoucnost Evropy“; dále vystoupení ministra vnitra slovinské vlády p. Dragutina Mate k problematice spolupráce mezi Evropskou unií a zeměmi západního Balkánu v oblasti vnitřních věcí; a v neposlední řadě rovněž téma dosahování cílů Lisabonské strategie, k němuž vystoupil komisař pro vědu a výzkum p. Janez Potočnik. K tomuto tématu vystoupil mpř. P. Krill se srovnáním úspěšnosti USA a EU na poli výzkumu a vývoje. Konstatoval, že USA, přestože obdobnou strategii jako EU nemají, dosahují lepších výsledků. EU by proto měla zhodnotit míru byrokracie, která je značná, a jejímž důsledkem je pomalá implementace programu a tudíž i nedostatečné dosahování vytyčených cílů. Deklaroval, že Česká republika ve své pozici podporuje současnou podobu Lisabonské strategie a podporuje maximální stabilitu a kontinuitu nástrojů Lisabonské strategie. Dále ČR podporuje navýšení investic do výzkumu a vývoje.

Plénum COSACu se na svém zasedání zabývalo rovněž tématem implementace Lisabonské smlouvy a jejích dopadů na národní parlamenty členských zemí. Mpř. P. Krill vystoupil v diskusi o otázkách budoucího fungování COSACu a sdělil, že Poslanecká sněmovna PČR bude jako způsob komunikace podporovat neformální debatu a výměnu informací přímo mezi evropskými výbory národních parlamentů. Tento způsob vnímá jako efektivnější než potenciální nově institucionalizovaná fóra.

Závěry a příspěvky přijaté XXXIX. zasedáním COSAC jsou v oficiální anglické verzi k dispozici zde (dokument PDF, 250 KB).

Účastníci zasedání COSAC
Lenka Mozgová, VEZISP (příhlásit)