Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

XLVII. zasedání COSAC (19. 4. 2012)
Konference výborů pro evropské záležitosti národních parlamentů EU a kandidátských zemí a zástupců EP se uskuteční ve dnech 22. - 24. dubna t. r. v Kodani (účast uvnitř).

Výbor pro evropské záležitosti PS bude na uvedeném zasedání reprezentován delegací ve složení př. J. Bauer, mpř. F. Novosad, mpř. J. Šenfeld a posl. V. Paggio. Cesta delegace byla schválena na 49. schůzi organizačního výboru dne 14. března t. r.

ISP (příhlásit)