Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Zasedání Středomořské unie - EMPA (26. 3. 2012)
Ve dnech 23. - 26. března se př. J. Bauer s mpř. F. Novosadem zúčastnili 8. plenárního zasedání Parlamentního shromáždění pro oblast Středomoří (Rabat, Maroko) - zápis a další informace uvnitř.

Ve dnech 23. – 26. března 2012 se delegace Parlamentu ČR zúčastnila v marockém Rabatu 8. plenárního zasedání Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří (PA UfM). Českou delegaci tvořili poslanci Jan Bauer (JB), František Novosad (FN) a senátorka Dagmar Zvěřinová (DZ). Za velvyslanectví ČR v Maroku se spolu s delegací akce účastnil CDA a.i. František Med.

Na úvod zasedání se uskutečnila koordinační schůzka evropských delegací, jejímž obsahem byla zejména jednání o případných personálních změnách v obsazení vedení jednotlivých výborů PA UfM. Na pozici předsedy došlo ke změně u výboru pro zlepšování kvality života, podporu styků mezi občanskými společnostmi a kulturu, kde se předsednictví nově ujme Itálie, namísto Portugalska.

Následně proběhla zasedání jednotlivých výborů k vlastním agendám. Doporučení výborů, v nichž má ČR své zástupce (politický výbor – DZ, ekonomický výbor – JB a kulturní výbor – FN), jsou obsažena v příloze. Rovněž Předsednictvo Parlamentního shromáždění přijalo své prohlášení – opět k dispozici v příloze.

Ve všeobecné debatě k budoucímu směřování, cílům a výzvám Parlamentního shromáždění většinově zaznívala zejména prohlášení na potřebu podpory adresované demokratickým parlamentům, nově vzniknuvším po tzv. arabském jaru. Dále byla diskutována situace v Sýrii a možnosti jejího řešení diplomatickou cestou, a také otázka vzniku Euro-Středomořské investiční banky. Na závěr plenárního zasedání převzal jeho předsednictví pro následující rok předseda Evropského parlamentu Martin Schulz.

Na závěr svého pobytu v Rabatu se česká delegace ještě setkala na bilaterální úrovni s Ali Salemem Chagafem, předsedou zahraničního výboru Sněmovny poradců (tj. horní komory Parlamentu Maroka). Na této schůzce byly projednány možnosti vzájemné parlamentní spolupráce a obě strany potvrdily svůj zájem více rozvíjet vzájemné kontakty a politický dialog, a to na úrovni obou komor parlamentů obou zemí.

Zapsala Lenka Mozgová

Seznam příloh:

 • Prohlášení předsednictva - v angličtině (dokument PDF, 120 KB);
 • Politický výbor - v angličtině (dokument PDF, 1,3 MB);
 • Ekonomický výbor - v angličtině (dokument PDF, 480 KB);
 • Kulturní výbor - v angličtině (dokument PDF, 800 KB).
 •  

   
  Zasedání Středomořské unie - EMPA (26. 3. 2012)
  Zasedání Středomořské unie - EMPA (26. 3. 2012)
  Zasedání Středomořské unie - EMPA (26. 3. 2012)  ISP (příhlásit)