Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Přijetí pana Güntera Verheugena, místopředsedy Evropské komise (3. 3. 2008)
6. března t. r. od 14.00 hod. v zasedací místnosti VEZ (ulice Sněmovní 3).

Jedná se o společné přijetí Výboru pro evropské záležitosti, Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR.

Günter Verheugen je místopředsednou Evropské komise, zodpovědný za oblast podnikání a průmyslu. Hlavním předmětem diskuze bude proto zejména nový cyklus Lisabonské strategie, průmyslová politika EU s ohledem na výzvy udržitelnosti, podpora malých a středních podniků.

Za VEZ se zúčastní: mpř. Petr Krill, mpř. Jan Bauer, mpř. Gabriela Kalábková, posl. Pavel Vanoušek a posl. Aleš Rádl. Hospodářský výbor bude zastoupen předsedou O. Vojířem. Ze Senátu se očekává účast sen. Škalouda a sen. Juřenčákové.

ISP (příhlásit)