Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Zpráva z parlamentního setkání k Lisabonské strategii (25. 2. 2008)


Ve dnech 11. a 12. února t. r. se delegace VEZ v Bruselu zúčastnila 4. Společného meziparlamentního zasedání na téma Lisabonské strategie, spolupořádaného Evropským parlamentem a Parlamentem Slovinské republiky.

Diskuse byly v jednotlivých pracovních skupinách věnovány následujícím problematikám:
  1. Vnitřní trh a strategie výzkumu a vývoje – odpovědi na globalizaci – v této pracovní skupině vystoupil posl. Jan Bauer s konstatováním, že ambice evropských politiků jsou velmi vysoké, a v rámci samotné Lisabonské strategie neexistuje oblast, v níž by si EU nekladla vyšší a lepší cíle. Problematickým se však zdá definování nástrojů a postupů, jak přesně těchto cílů dosáhnout. V rámci podpory trhu a podnikání vyjádřil souhlas se stanoviskem úvodní mluvčí - profesorky Victorie Curzon – Price ze Ženevské univerzity, která poukázala na nezbytnost přehodnocení výše korporátních daní. Jejich míra je v EU příliš vysoká a brání tak vzniku a rozvoji nových podniků, zejména na nižší a střední úrovni.
  2. Investice do lidských zdrojů a pracovní trh – na této pracovní skupině byl výbor pro evropské záležitosti zastoupen poslankyněmi Gabrielou Kalábkovou a Ladislavou Zelenkovou.
  3. Měření postupu vpřed a monitoring Lisabonské strategie.

Závěrečný blok společného plenárního zasedání byl věnován debatě s předsedou Evropské Komise, panem Jose Manuelem Barrosem. Závěry přijaté jednotlivými pracovními skupinami jsou v anglické verzi k dispozici zde (dokument PDF, 548 KB).

Lenka MozgováISP (příhlásit)