Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Informace o přijetí francouzského státního tajemníka pro evropské záležitosti (25. 9. 2007)


Dne 21. září se uskutečnilo setkání předsedy výboru pro evropské záležitosti Ondřeje Lišky a zástupce Skupiny přátel Francie prof. Zdeňka Jičínského s francouzským státním tajemníkem pro evropské záležitosti Jean-Pierre Jouyetem. Stěžejním tématem jejich rozhovoru bylo nadcházející předsednictví obou zemí v Radě EU. Pan Jean-Pierre Jouyet představil priority, na něž bude francouzské předsednictví s největší pravděpodobností zaměřeno, a jimiž jsou společná migrační politika; trvale udržitelný rozvoj a boj proti klimatickým změnám; oblast bezpečnosti a obrany. Mezi subprioritní témata potom bude patřit rozvoj Evropy a dynamizace Lisabonské strategie, podpora vědy a výzkumu, rozvinutí projektu Erasmus, a dále také projektu Galileo. Zásadním tématem, které pravděpodobně ovlivní jak francouzské, tak české předsednictví, bude realizace ustanovení Reformní smlouvy. Jean-Pierre Jouyet ve svých stanoviscích rovněž zdůraznil nutnost uskutečnění ekonomické a sociální reformy na evropské úrovni tak, aby se Evropa v mezinárodním dění stala skutečným globálním partnerem. Přitom však nesmí být zapomenuto ani na její přibližování občanům.

Diskuse se dále věnovala také zahraničně politickým otázkám, z nichž pro Francii jsou nyní primární zejména transatlantické vztahy. Jean-Pierre Jouyet sdělil, že Francie chce se Spojenými státy americkými vést dialog, který bude upřímný a přátelský zároveň. V závěru společného setkání byla diskutována ještě problematika Kosova, přičemž v této souvislosti Jean-Pierre Jouyet zdůraznil, že Evropa nesmí dopustit vlastní rozštěpení kvůli tomuto tématu. K otázce přistoupení Turecka do EU sdělil, že v tuto chvíli není možné předbíhat vývoji, když stojíme před potenciálním otevřením 30 kapitol z celkových 35 a započetím vyjednávání o nich.

Zpracovala Lenka MozgováISP (příhlásit)