Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Přijetí delegace vedené 1. místopředsedou Parlamentu Moldavské republiky VLADIMIREM PLAHOTNIUCEM (23. 9. 2011)
20. září 2011

Dne 20. září 2011 se uskutečnilo přijetí delegace vedené 1. místopředsedou Parlamentu Moldavské republiky Vladimirem Plahotniucem (VP). Dalšími členy moldavské delegace byli předseda výboru pro zahraniční vztahy a evropskou integraci Igor Corman (IC) a člen právního, mandátového a imunitního výboru Andrian Candu (AC). Na české straně vedl jednání předseda výboru pro evropské záležitosti Jan Bauer (JB), a dále byli přítomni místopředsedkyně VEZ Soňa Marková a Jana Suchá, místopředseda VEZ František Novosad a místopředsedkyně zahraničního výboru Lenka Andrýsová (LA).

JB přivítal moldavskou delegaci v ČR a stručně představil aktuální situaci v zemi a potažmo i v EU, která vyžaduje uskutečňování četných reformních kroků. Vyjádřil své sympatie k proevropskému směřování Moldavska, zároveň však poukázal na probíhající nelehký vývoj uvnitř Unie a zejména eurozóny, kde “končí doba vzletných frází a nastupují tvrdá čísla”.

VP poděkoval zejména za podporu, kterou ČR dlouhodobě vyjadřuje Moldavsku, a to na různých politických úrovních, včetně např. nedávného jednání Evropského parlamentu o Rezoluci k jeho zemi. Přivítal by jakoukoli možnost, kdy by se Moldavsko mohlo seznámit se zkušenostmi ČR z procesu integrace do EU, a stejně tak by velmi přivítal možnost přiblížení jeho země k platformě Visegrádské čtyřky.

IC poděkoval za otevřené informace o současném “duchu” v EU a potvrdil, že jeho země probíhající evropské problémy a snahy o jejich řešení sleduje, nicméně stále je vnímá z úhlu pohledu “chtěli bychom být na vašem místě a řešit vaše problémy”. Potvrdil snahy Moldavska inspirovat se v evropských zemích v maximální možné míře a dosahovat tak v integračním procesu co největších pokroků. V této souvislosti sdělil, že dle Akčního plánu čeká moldavský parlament do konce tohoto roku přijímání několika důležitých právních předpisů. Zároveň konstatoval, že v jednáních s představiteli členských zemí EU často slýchá obavy ze vstupu Moldavska do EU, nicméně je přesvědčen, že mohou pramenit z četných zaužívaných klišé, a jeho země se hodlá snažit o integraci i nadále. Členství v EU považuje za dlouhodobý cíl, nicméně v současné době považuje za aktuálnější metu dosažení možnosti volného pohybu obyvatel Moldavska v EU.

JB v této souvislosti vyjádřil názor, že pozitivem ČR je její předvídatelnost v zahraniční politice. ČR zastává konstantní postoj k zemím Východního partnerství, k zemím Západního Balkánu, k Turecku atd.

IC potvrdil v této souvislosti přání Moldavska “balkanizovat se”, což znamená ambici jeho země stát se součástí tzv. “balkánského balíčku”, který v současné době zřejmě představuje maximum, co EU může nabídnout východním zemím.

JB se dále zajímal o aktuální dění v Podněstří. K tomu IC sdělil, že po dvacetiletém období úsilí považuje za úspěch dvě věci. První je skutečnost, že konflikt v tomto regionu se podařilo přenést na mezinárodní úroveň, v němž sehrává důležitou roli i kancléřka SRN A. Merkelová. Za druhý úspěch je potom spatřován fakt, že Moldavsko samo o sobě se nestalo zajatcem tohoto problému. Nyní panuje představa, že “čím rychleji se Moldavsku bude dařit jít po evropské cestě, tím atraktivnější se stane pro lidi z levého břehu Dněstru”, což může významně přispět k řešení konfliktu.

LA se zajímala, zda v souvislosti s vytýčeným cílem Moldavska stát se členem EU již existují úvahy, zejména ve vztahu k současným problémům eurozóny, o možnosti přístupu ke společné měně euro a o dopadech, které by tento krok měl na moldavskou ekonomiku.

AC odpověděl, že ačkoli jde o zajímavou otázku, tak v tuto chvíli je pro Moldavsko ještě příliš vzdálená, než aby se jí mohlo hlouběji zabývat.

VP na závěr jednání poděkoval za veškeré informace a znovu potvrdil eminentní zájem jeho země o sbližování s ČR, stejně tak jako s dalšími evropskými zeměmi, neboť jen cesta vzájemného poznávání se může pomoci odstraňovat předsudky a překonávat existující obavy.
Přijetí delegace vedené 1. místopředsedou Parlamentu Moldavské republiky VLADIMIREM PLAHOTNIUCEM (23. 9. 2011)
Přijetí delegace vedené 1. místopředsedou Parlamentu Moldavské republiky VLADIMIREM PLAHOTNIUCEM (23. 9. 2011)ISP (příhlásit)