Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Fotodokumentace z výjezdní schůze VEZ (7. 6. 2007)
Výjezdní schůze VEZ se uskutečnila ve dnech 16. - 18. května do Jihomoravského kraje.

Pracovní setkání se zástupci Masarykovy univerzity
Jednání se zástupci Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna
a zástupci nevládních organizací
Jednání s prvním náměstkem ministra zemědělství RNDr. Ivo Hlaváčem a zástupci producentů vína,
Svazu integrované produkce hroznů a vína, Agrární komory a Svazu ekologických zěmědělců

Fotografoval Ing. Palán z PIISP (příhlásit)