Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Zpráva ze zasedání COSACu (4. 6. 2007)


Delegace výboru pro evropské záležitosti, tvořená předsedou výboru Ondřejem Liškou, místopředsedou výboru Petrem Krillem a členy výboru Ladislavou Zelenkovou a Josefem Šenfeldem, se ve dnech 14. – 15. května v Berlíně zúčastnila XXXVII. zasedání COSAC (Konference výborů pro záležitosti Společenství a evropské záležitosti parlamentů Evropské unie).

Na pořadu jednání bylo mj. téma „Klimatické změny a ochrana ovzduší - role EU“, k němuž vystoupil p. Michael Müller, státní tajemník federálního ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a atomovou bezpečnost SRN. Ve svém projevu zdůraznil, že Evropa by měla přijmout vedoucí roli na poli ochrany ovzduší a v této souvislosti zároveň poukázal na výsledky Jarní Evropské rady, na níž zúčastnění představitelé zemí EU odsouhlasili snížení emisí skleníkových plynů o 20% do roku 2020, ve srovnání se stavem roku 1990. M. Müller se rovněž vyjádřil k problematice atomové energie a podotkl, že tato by neměla být vnímána jako řešení problému klimatických změn, a to v důsledku nevýhod a nedostatků bezpečnosti a efektivity jejích dodávek. Dle jeho názoru jediné možné řešení současné situace může spočívat ve zlepšení a zvýšení dosavadní energetické efektivnosti.

Dalším významným bodem pořadu uplynulého zasedání COSACu bylo vystoupení německé kancléřky Angely Merkelové na téma „Budoucnost Evropy“. V něm připomněla stávající základní hodnoty EU, kterými jsou mír, svoboda, odpovědnost, spravedlnost, respekt a tolerance, a zmínila, že tyto hodnoty zůstanou hlavními principy EU i v budoucnosti. Ve svém vystoupení se vrátila se až k počátkům, kdy uhlí a ocel stály u zrodu Evropských Společenství, a připomenula, že energetika je i v současnosti pro Evropu významným tématem, zejména ve vztahu k nezbytné ochraně ovzduší a rovněž ve vztahu k potřebné solidaritě mezi členskými státy v oblasti energetiky. Jako zásadní však označila otázku naplněné kapacity EU a poukázala na nezbytnost reformy Smlouvy z Nice. Odpovědi na otázky spojené s dalším fungování EU by podle jejího názoru měla přinést Ústavní smlouva. Podotkla, že úkolem německého předsednictví nebylo vyřešit obsahové problémy této Smlouvy, nýbrž především připravit rámec pro další postup.

Zasedání COSACu se dále jako host zúčastnila místopředsedkyně Evropské Komise Margot Walströmová, s níž byla diskutována zejména Roční politická strategie Komise pro rok 2008, a k tématu „EU a její východní sousedé – Rusko, východní Evropa a střední Asie“ vystoupil německý ministr pro záležitosti EU Günter Gloser.

V závěru zasedání byly přijaty "Contribution to the EU institutions and Conclusions of the XXXVII COSAC" (dokument PDF, 89 KB).


Projev Angely Merkelové > >
ISP (příhlásit)