Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Výjezdní schůze VEZ (7. 5. 2007)
Ve dnech 16. - 18. května t.r. se uskuteční výjezdní schůze VEZ do Jihomoravského kraje → Pozvánka

Na programu je mimo jiné jednání s představiteli Jihomoravského kraje, s vedením města Brno a nevládními organizacemi. Proběhne také setkání se zástupci Masarykovy univerzity.
Poslanci VEZ se setkají rovněž se zástupci Vinařského fondu, Svazu integrované produkce a Ministerstva zemědělství, se kterými budou jednat o českém ovocnářství a vinohradnictví v rámci reformy společné zemědělské politiky EU.ISP (příhlásit)