Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Zasedání XXXVII. COSAC v Berlíně (7. 5. 2007)
Ve dnech 13. - 15. května t. r. se čtyřčlenná delegace VEZ zúčastní zasedání COSAC v Berlíně.

Konference výborů pro evropské záležitosti členských států EU (COSAC)v Berlíně se zúčastní předseda VEZ O. Liška, místopředseda P. Krill, členové výboru poslanec J. Šenfeld a poslankyně L. Zelenková.
Předběžný program (dokument PDF, 109 KB)ISP (příhlásit)