Výbor pro obranu
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 41 (15. června 2017)
č. 40 (4. května 2017)

další

Zápisy z jednání

č. 41 (15. června 2017)
č. 40 (4. května 2017)

další

Usnesení

č. 227k termínu a pořadu příští schůze výboru pro obranu (15. června 2017)
č. 226k informaci ministra obrany o probíhajících akvizicích Ministerstva obrany České republiky nad 50 milionů Kč (15. června 2017)
č. 225k informaci náměstků ministra obrany České republiky o programu vzdušných sil Armády České republiky schváleném vládou České republiky dne 15. května 2017 (15. června 2017)
č. 224k návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci podpory Posílené předsunuté přítomnosti NATO /sněmovní tisk č.1121/ (15. června 2017)
č. 223k Informaci o nasazení sil a prostředků Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2016 /sněmovní tisk č. 1125/ (15. června 2017)

další

Záznamy z jednání

č. 188k návrhu poslanců A. Sedi a dalších o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 bývalým vojákům z povolání a zaměstnancům rezortu obrany a o změně některých zákonů /sněmovní tisk č. 378/ (2. listopadu 2016)
č. 1k informaci a sdělení ministra obrany ČR (1. října 2014)

další

Semináře

Bezpečnost státu a možnost adekvátní reakce Vnější a vnitřní hrozby (19. září 2017)
Autonomní a robotické systémy v oblasti obrany a bezpečnosti (15. května 2017)
Munice – nové vývojové trendy, pořizování a skladování a další regulace (24. června 2016)
Zapojení českého obranného a bezpečnostního průmyslu (OBP) do strategických projektů důležitých pro zajištění obrany ČR (22. června 2016)
Inteligentní technologie vs. ploty pro ochranu státních hranic České republiky (29. března 2016)

další

Ostatní jednání a akce

Pracovní setkání vedení výboru pro bezpečnost a vedení výboru pro obranu (7. října 2015)

další
ISP (příhlásit)