Ústavně právní výbor
Aktuality

Zpráva o činnosti Ústavně právního výboru v 6. volebním období (3. 9. 2013)
Ústavně právní výbor zveřejňuje Zprávu o činnosti v 6. volebním období.

Ústavně právní výbor je orgánem Poslanecké sněmovny, který mezi prvním a druhým čtením podrobně projednává návrhy zákonů, které mu jsou Poslaneckou sněmovnou přikázány, nebo které se sám rozhodne projednat. V 6. volebním období výbor projednával řadu zásadních návrhů zákonů, které ovlivňují každodenní život občanů, ale i výkon státní moci. Mezi tyto návrhy patří například návrh nového občanského zákoníku, návrh zákona o obchodních korporacích a s tím související doprovodná legislativa, návrh ústavního zákona o přímé volbě prezidenta republiky, návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi nebo návrhy zákonů, které omezily imunitu poslanců a senátorů. Celkem se tak během tří let uskutečnilo 61 schůzí výboru a řada dalších pracovních schůzí, na kterých se zejména v létě 2011 velmi podrobně probíral občanský zákoník.

Vedle této základní činnosti ústavně právní výbor uspořádal nebo zaštítil 15 seminářů a jedno veřejné slyšení. V poslední době se semináře zaměřily především na aktuálně diskutovaná témata: „Je nutná změna Ústavy České republiky v důsledku aktuální politické krize? Ústavní zvyklosti vs. politická realita“ a „Občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích aneb změnit, odložit, či ponechat?“. V delší perspektivě se semináře zabývaly i informováním zákonodárců o zahraničních právních novinkách: „Nová Ústava Maďarské republiky“ nebo „Slovenská zkušenost českou realitou? Registr smluv, sněmovní tisk č. 740“. Tyto semináře nejenže umožnily získat cenné poznatky z české a zahraniční právní praxe, ale pomáhaly formovat odbornou debatu nad projednávanými návrhy zákonů.

K inspiraci a výměně zkušeností také sloužily zahraniční pracovní cesty delegací ústavně právního výboru například do Rakouské republiky nebo do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které se zaměřily na legislativní proces v  navštívených zemích, právní úpravu soudcovské samosprávy či na aktuální ústavní změny. Celkem proběhlo 6 zahraničních pracovních cest.

Naopak ústavně právní výbor přijal celkem 5 delegací, a to například z Vietnamské socialistické republiky, Korejské republiky nebo Ruské federace. Tyto delegace se zajímaly o současné změny v českém soukromém právu, o zavedení přímé volby prezidenta republiky, kvalitu legislativního procesu či o transformaci českého právního systému po roce 1989.

Výbor v  6. volebním období prodělal několik personálních změn. Nejenže došlo k dvojí výměně předsedů – nejprve Karolínu Peake vystřídal Marek Benda a následně Marka Bendu vystřídal Stanislav Polčák, ale výbor také opustil jeho dlouholetý aktivní člen Stanislav Křeček, který se stal zástupcem Veřejného ochránce práv.

Přestože 6. volební období trvalo tři roky a tři měsíce, lze konstatovat, že ústavně právnímu výboru se podařilo projednat řadu zásadních návrhů zákonů a k jeho doporučením se Poslanecká sněmovna ve valné většině přiklonila.

Mgr. Jaromír Beran v.r.
tajemník ústavně právního výboru

 

1. Projednávané sněmovní tisky

Ústavně právní výbor projednal 83 sněmovních tisků.

2. Semináře a slyšení

Ústavně právní výbor uspořádal 15 seminářů a jedno slyšení.

3. Zahraniční pracovní cesty

Ústavně právní výbor navštívil partnerské zahraniční instituce.

4. Přijetí delegací

Ústavně právní výbor přijal zahraniční delegace.

ISP (příhlásit)