Ústavně právní výbor
Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 91 (30. srpna 2017)
č. 89 (15. června 2017)
č. 88rozšíření programu (31. května 2017)
č. 86 (17. května 2017)
č. 85 (19. a 20. dubna 2017)

další

Zápisy z jednání

č. 92 (20. a 21. září 2017)
č. 90příloha (12. července 2017)

další

Usnesení

č. 320Výjezdní zasedání Ústavně právního výboru v Brně a Znojmě (12. července 2017)
č. 319Senátní návrh zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek (stykový zákon) (tisk 736) (15. června 2017)
č. 318Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Hany Aulické-Jírovcové, Markéty Wernerové, Kristýny Zelienkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (tisk 238) (15. června 2017)
č. 317Návrh poslanců Romana Váni, Milana Chovance, Igora Jakubčíka, Zuzky Bebarové Rujbrové, Bronislava Schwarze a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. (tisk 1021) (15. června 2017)
č. 315Návrh poslance Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 920) (31. května 2017)

další

Záznamy z jednání

č. 96Záznam k návrhu poslanců Františka Adámka, Štěpána Stupčuka, Jiřího Koskuby, Jaroslava Zavadila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 124) (29. ledna 2015)
č. 38Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů (tisk 23) (16. dubna 2014)

další

Semináře

Milost prezidenta republiky22. června 2017
Milost prezidenta republiky
Právní problematika hromadných žalob16. června 2017
Právní problematika hromadných žalob
Postavení státního zástupce v trestním řízení2. června 2017
Postavení státního zástupce v trestním řízení
Úprava péče, styku a výživy podle nového občanského zákoníku v praxi3. května 2017
Úprava péče, styku a výživy podle nového občanského zákoníku v praxi
Aktuální otázky exekučního práva ve světle posledních legislativních změn a v komparaci s novou slovenskou právní úpravou10. března 2017
Aktuální otázky exekučního práva ve světle posledních legislativních změn a v komparaci s novou slovenskou právní úpravou

další
ISP (příhlásit)