Organizační výbor
Usnesení ORGV

č. 49k návrhu časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na 2. pololetí 2014 (26. března 2014) 
č. 50k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (26. března 2014) 
č. 51k informaci předsedy Poslanecké sněmovny a členů organizačního výboru - k volbě ověřovatele organizačního výboru (26. března 2014) 
č. 52k návrhu termínu a pořadu 10. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (26. března 2014) 
č. 53k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (17. dubna 2014) 
č. 54k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (17. dubna 2014) 
č. 55k návrhu termínu a pořadu 8. schůze Poslanecké sněmovny (17. dubna 2014) 
č. 56k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (17. dubna 2014) 
č. 57k návrhu termínu a pořadu 11. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (17. dubna 2014) 
č. 58k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (30. dubna 2014) 
č. 59k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (30. dubna 2014) 
č. 60k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (30. dubna 2014) 
č. 61k návrhu termínu a pořadu 12. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (30. dubna 2014) 
č. 62k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (7. května 2014) 
č. 63k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (7. května 2014) 
č. 64k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (7. května 2014) 
č. 65k návrhu termínu a pořadu 13. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (7. května 2014) 
č. 66k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (29. května 2014) 
č. 67k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (29. května 2014) 
č. 68k návrhu termínu a pořadu 10. schůze Poslanecké sněmovny (29. května 2014) 

<<1234567>>


Navigace sekce Organizační výborISP (příhlásit)