Organizační výbor
Usnesení ORGV

č. 109k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (20. listopadu 2014) 
č. 110k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (20. listopadu 2014) 
č. 111k návrhu termínu a pořadu 23. schůze Poslanecké sněmovny (20. listopadu 2014) 
č. 112k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (20. listopadu 2014) 
č. 113k návrhu na zřízení stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny (20. listopadu 2014) 
č. 114k návrhu termínu a pořadu 23. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (20. listopadu 2014) 
č. 115k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (3. prosince 2014) 
č. 116k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (3. prosince 2014) 
č. 117k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (3. prosince 2014) 
č. 118k informaci předsedy Poslanecké sněmovny a členů organizačního výboru – k poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s pořádáním semináře na téma: „Začleňování a udržení znevýhodněných skupin na trhu práce“. (3. prosince 2014) 
č. 119k návrhu termínu a pořadu 24. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (3. prosince 2014) 
č. 120k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (10. prosince 2014) 
č. 121k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (10. prosince 2014) 
č. 122k záměrům přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců na rok 2015 (10. prosince 2014) 
č. 123k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (10. prosince 2014) 
č. 124k návrhu na změnu usnesení organizačního výboru č. 9 ze dne 12. prosince 2013 k týdennímu programu Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslaneckých klubů v souvislosti se změnou časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny (10. prosince 2014) 
č. 125k návrhu na změnu usnesení organizačního výboru č. 10 ze dne 12. prosince 2013 k režimu konání schůzí organizačního výboru v souvislosti se změnou časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny (10. prosince 2014) 
č. 126k návrhu termínu a pořadu 25. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (10. prosince 2014) 
č. 127k záměrům přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců na rok 2015 (22. prosince 2014) 
č. 128k návrhu termínu a pořadu 26. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (22. prosince 2014) 

<<2345678910>>


Navigace sekce Organizační výborISP (příhlásit)