Výbor pro zdravotnictví
O výboru

Výbor pro zdravotnictví je orgánem Poslanecké sněmovny, který mezi prvním a druhým čtením podrobně projednává návrhy zákonů, které mu jsou Poslaneckou sněmovnou přikázány, nebo které se sám rozhodne projednat. Ve Výboru pro zdravotnictví se na jednotlivých sezeních (výborech, podvýborech, seminářích, v pracovních skupinách) na nejvyšší specializované úrovni za široké účasti odborné i laické veřejnosti diskutuje o všech legislativních návrzích z oblasti zdravotnictví, popř. o dalších zásadních zprávách, materiálech a koncepcích.

Na konci roku 2013 byl ustaven Výbor pro zdravotnictví jako jeden z 18 výborů Poslanecké sněmovny. Má 25 členů. Předsedou výboru byl zvolen poslanec prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. Místopředsedy výboru byli dále zvoleni doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., MUDr. Vít Kaňkovský, MUDr. David Kasal, MUDr. Jaroslav Krákora a Mgr. Soňa Marková, doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Výbor zřídil 2 podvýbory, a to podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku pod vedením předsedy podvýboru Ing. Ludvíka Hovorky a podvýbor pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci, kde byl předsedou podvýboru zvolen posl. MUDr. Pavel Antonín.

Výbor pro zdravotnictví vytvořil dvě pracovní skupiny - pro pražské zdravotnictví a evropské fondy. Vedle toho byly při výboru zřízeny expertní skupiny, které působí jako poradní sbor předsedy výboru k různým problematikám v oblasti zdravotnictví.
ISP (příhlásit)