Přehled originálů stenografických záznamů

Říšský sněm Poslanecká sněmovna 1861–1917
Panská sněmovna 1861–1918
Uherský sněm Poslanecká sněmovna 1865–1915
Panská sněmovna 1865–1915
Zemské sněmy Bosna a Hercegovina 1910
Bukovina 1863–1909
Dalmácie 1864–1912
Halič 1863–1913
Korutany 1863–1914
Krajina (Lublaň) 1863–1910
Přímoří-Gorica 1863–1912
Morava 1861–1914
Dolní Rakousy 1863–1913
Horní Rakousy 1863–1914
Solnohradsko 1863–1913
Štýrsko 1863–1914
Terst 1864–1902
Tyroly 1863–1914
Vorarelberg 1878–1913
Český zemský sněm   1526–1611 (přetisk)
1861–1913ISP (příhlásit)