Předseda a místopředsedové

Místopředsedové Sněmovny zastupují předsedu Sněmovny na jeho pokyn nebo v určeném pořadí.
ISP (příhlásit)