Aktuality

Setkání nad zajímavými historickými tématy – pozvánka (25. 6. 2019)
26.6.2019 - přednáška na téma "400. výročí tzv. České stavovské konfederace"

Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny zvou k účasti na přednášce historika prof. PhDr. Radka Fukaly, Ph.D., z Katedry historie FF UJEP v Ústí nad Labem věnované

 "400. výročí tzv. České stavovské konfederace",

zásadnímu politickému dokumentu z 31. července 1619, vydanému během českého stavovského povstání.

Přednáška se uskuteční ve středu 26. června 2019 od 17 hodin v Informačním středisku Poslanecké sněmovny v Praze, Malostranské nám. 6/18, Praha 1. Volný přístup.

ISP (příhlásit)