Aktuality

Informace z PK 2/2019 (7. 3. 2019)
MDŽ - ženy ve vedení parlamentních orgánů

ŽENY V ČESKÉM PARLAMENTU
1993 - 2019

U příležitosti letošního Mezinárodního dne žen 8. března Vám přinášíme pohled na zastoupení žen ve vedení parlamentních orgánů.

Česká republika v současnosti zaujímá 85. místo ve světovém žebříčku Women in national parliaments s 22,5% zastoupením političek v Poslanecké sněmovně a s 16% v Senátu (zdroj: přehled Meziparlamentní unie):
http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm

Stav po posledních volbách:
V Poslanecké sněmovně připadlo na ženy 45 křesel z 200, z místopředsednických postů ve vedení neobsadila politička žádný.
Z 18 sněmovních výborů řídí ženy 1/3 - tedy 6 výborů.
V Senátu je v současnosti 12 senátorek z 81 členů horní komory, ve vedení je jedna žena - místopředsedkyně.

Vývoj v zastoupení žen v obou komorách Parlamentu ČR 1996 - 2017:

(Zdroj - www.padesatprocent.cz)

Srovnání v zastoupení žen v dolních komorách některých parlamentů - stav 2018:

(Zdroj dat - www.ipu.org)

V České republice přetrvává nízké zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, alespoň v porovnání s ostatními státy EU. To se týká i politického života, včetně zastoupení žen v Parlamentu ČR.

Předsedkyně komor Parlamentu ČR 1993 - 2019

Senát
1998 - 2000
Libuše Benešová
Poslanecká sněmovna
2010 - 2013
Miroslava Němcová

Aktuální zastoupení žen ve vedení obou komor Parlamentu ČR

Vedení Poslanecké sněmovny

Bez účasti žen

Předsedkyně výborů

Petiční výbor
Helena Válková
Rozpočtový výbor
Miroslava Vostrá
Výbor pro obranu
Jana Černochová
Pro soc. politiku
Radka Maxová
Pro zdravotnictví
Věra Adámková
Pro živ. prostředí
Dana Balcarová

Vedení Senátu

Místopředsedkyně
Miluše Horská

Předsedkyně výborů

Bez účasti žen

Kompletní přehled zastoupení žen ve vedení parlamentních orgánů ČR v letech 1993 - 2019:

- Poslanecká sněmovna
- Senát

ISP (příhlásit)