Sněmovní tisk 952
Novela zákona o ochraně přírody a krajiny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Brousek, Jiří Drda, Karel Sehoř) předložila sněmovně návrh zákona 30. 5. 2001.
Zástupce navrhovatele: Brousek Václav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 952/0 dne 1. 6. 2001.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 6. 2001. Vláda zaslala stanovisko 4. 7. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 7. 2001 jako tisk 952/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Sdružení občanská, Zákon stavební

Deskriptory EUROVOCu: občansko-správní vztahy, ochrana životního prostředí, stavební právoISP (příhlásit)